Amb una antiguitat mitjana de 3,5 anys, la flota de BusGarraf ofereix un conjunt dels vehicles més avançats en matèria de seguretat, confort, tecnologia i respecte envers el medi ambient.
Disposem de diferents tipus de vehicles, que s’adapten a les necessitats de cadascun dels serveis oferts i que destaquen pel seu equipament en confort i seguretat.

Confort

 • Climatitzador.
 • Llums individuals de lectura.
 • Equip de vídeo i àudio
 • Butaques Reclinables amb recolza braços i capçal

Medi ambient

 • Recollida d’olis i material de neteja per ser reutilitzat.
 • Separació de deixalles i recollida per empreses autoritzades.
 • Vehicles norma Euro.
Seguretat

 • Sortides d’emergència.
 • Carrosseria resistent a impactes frontals i laterals.
 • Farmaciola equipada amb material bàsic de primers auxilis.
 • Manteniment periòdic de la flota en tallers propis.
 • Limitador de velocitat a 100 km/h.
 • Vehicles equipats amb cinturons de seguretat.
 • Vehicles dotats d’arc de seguretat antibolc i antideformacions.
 • Butaques amb ancoratges segons norma R80.
 • Frens amb retarder hidràulic.
 • Suspensió integral.
 • Sistemes d’assistència ASB i ASR.
 • Extintors revisats periòdicament.
Qualitat

 • ISO 9001 certificada per ENAC.
 • ISO 14001 certificada per ENAC.
 • UNE 13816.
 • Personal qualificat i en contínua formació.
 • Compliment de les normes europees referents a conducció, seguretat i respecte envers el medi ambient.