SISTEMA TARIFARI

L’àmbit del sistema tarifari integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità arriba a un total de 253 municipis, dividits en sis corones i diferents sectors tarifaris.

Si voleu saber en quina zona tarifària es troba un municipi, feu clic aquí.

Un sol títol permet utilitzar els mitjans de transport necessaris per desplaçar-se d’un punt a l’altre. Permeten fer transbordament a la xarxa de Rodalies, dels Ferrocarrils de la Generalitat, del metro, de l’autobús i del tramvia.

Podeu consultar els operadors: Operadors de transport integrats
Es poden fer servir fins a quatre modes de transport diferents a cada transbordament, i els temps de transbordament entre ells són:

1 Zona 1 h. 15 m
2 Zones 1 h. 30 m
3 Zones 1 h. 45 m
4 Zones 2 h
5 Zones 2 h. 15 m
6 Zones 2 h. 30 m