L’àmbit del sistema tarifari integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità arriba a un total de 296 municipis, dividits en sis corones i diferents sectors tarifaris.Si voleu saber en quina zona tarifària es troba un municipi, feu clic aquí. Un sol títol permet utilitzar els mitjans de transport necessaris per desplaçar-se d’un punt a l’altre. Permeten fer transbordament a la xarxa de Rodalies, dels Ferrocarrils de la Generalitat, del metro, de l’autobús i del tramvia. Podeu consultar els operadors: Operadors de transport integrats Es poden fer servir fins a quatre modes de transport diferents a cada transbordament, i els temps de transbordament entre ells són:
1 Zona 2 Zones 3 Zones 4 Zones 5 Zones 6 Zones
1 h. 15 m 1 h. 30 m 1 h. 45 m 2 h 2 h. 15 m 2 h. 30 m
Tarifes Any 2020 (preus amb iva)
T-Casual 11,35 22,40 30,50 39,20 45,05 47,90
T-Usual 40,00 53,85 75,60 92,55 106,20 113,75
T-Jove 80,00 105,20 147,55 180,75 207,40 222,25
T-Dia 10,50 16,00 20,10 22,45 25,15 28,15
T-Familiar 10,00 19,00 27,00 35,00 40,00 42,00
T-Grup 79,45 156,80 213,50 274,40 315,35 335,30